آیا زندگی رویاست؟

آیا زندگی رویاست؟

 • ادبیاتلب فرو بسته بود

  لب فرو بسته بود

  در ژرفای دره‌ی داغستان، گرمای ظهر بود و، من، ناجُنب به زخم گلوله‌ای، افتاده بودم، از شکاف عمیق سینه‌ام، هنوز بخار برمی‌خواست، و خونم، قطره قطره سر ریز می‌کرد، افتاده بودم تنها، بر شن‌های دره، و مرا صخره های بلند در میان داشت، آفتاب به شعله‌ی سوزانش، بر تارک آن‌ها می‌تابید، و بر من هم، که در خواب مرگ بودم، آتش می‌پاشید، پس آنگاه به رؤیا دیدم، چراغ های تابانی را، بر سفره‌ی سوری که در دیارانم به پا بود، و در پوشش گل‌ها، زنانی آمدند،که در میان کلامشان، از…

  بیشتر بخوانید »
 • ادبیاتدخترک کوچک با موهایی پریشان

  دخترک کوچک با موهایی پریشان

  هر روز با او روبرو می شدم، سر یکی از صف ها، بلیط یک اتوبوس، سخت در مشتش فشرده بود، سیر نشده از خواب هایش، با چشمانی لرزان، اگر می فهمید نگاه هایم را، سرش را به سمت جلو خم میکرد. گمان کنم، پدر و مادرش مرده باشند، و خواهرش او را از مدرسه باز داشته، و سر کار فرستاده بودش، چه رویاهایی می دید، چه کسی می داند به اندازه تمام جاده ها، هی تبسمی به صورتش می دوید، وقتی که ناغافل از خواب می پرید...

  بیشتر بخوانید »
 • ادبیاتآیا سراسر زندگانی تنها یک رویاست؟

  آیا تمام زندگی فقط یک رویاست؟ 2021

   بوسه بر پیشانیت می‌نهم در این واپسین دیدار بگذار اقرار کنم : حق با تو بود که پنداشتی زندگانیم رویایی بیش نیست،با این وجود گر روز یا شبی چه در خیال ،چه در هیچ،امید رخت بربندد پنداری که چیز کمی از دست داده‌ایم ؟گر اینگونه باشد سراسر زندگانی رویایی بیش نیست،در میان خروش امواج مشوش ساحل ایستاده‌ام،دانه های زرین شن در دستانم چه حقیر از میان انگشتانم سر می‌خورند خدایا...

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا