برتولت برشت

ادبیات

خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم

آهای آیندگان، شما که از دل توفانی بیرون می‌جهید، که ما را بلعیده است. وقتی از ضعف‌های ما حرف می‌زنید ، یادتان باشد ، که از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. به یاد آورید که ما بیش از کفش‌هامان کشور عوض کردیم، و میدان‌های جنگ طبقاتی را با یأس پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می‌دانیم: حتی نفرت از حقارت نیز، آدم را سنگدل می‌کند، حتی خشم بر نابرابری هم، صدا را خشن می‌کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا