تو را

ادبیات

تو را کجا بازیابم تا یک لحظه در صدایت بە خواب روم

ای پری خوبم بار دیگر تو را کجا بازیابم تا مرا قطرە قطرە بر تن خود بپاشی تا مرا چنان چون کرمکی شب تاب بر سفیدای برف روشنای مهتابیِ پستانهایت بیاویزی. تو را کجا بازیابم تا یک لحظه در صدایت بە خواب روم...

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا