تو گونه ات را بر گونه ای دیگر خواهی نهاد

تو گونه ات را بر گونه ای دیگر خواهی نهاد

دکمه بازگشت به بالا