جیمز نچوی

  • هنرراوی مرگ-عکاس جنگ

    راوی مرگ جیمز نچوی عکاس جنگ

    راوی مرگ جیمز نچوی عکاس جنگ،عکاسی را جدا از آنکه بتوان یک هنر قلمداد کرد، می تواند رسانه ای فراگیر و کاربردی در جهت تحت تاثیر دادن افکار عمومی به شمار آورد و عکاس خبری و مستندنگار، تنها هنرمندی است که در بطن حادثه و ماجرا قرار دارد. عکاس مستند براساس فلسفه فکری و نگاه عکاسانه اش، سوژه را قاب می بندد و تمامی تعریف و تمجیدها، نقدها و تفسیرها پس از ثبت عکس توسط تماشاگرها، کلکسیونرها و منتقدین نوشته می شود.جیمز نچوی، عکاس معاصر آمریکایی که در تمامی محافل…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا