حقیقت

  • ادبیاتدیدگان نابینا ناگزیر می‌آموزند که حقیقت را بنگرند

    دیدگان نابینا ناگزیر می‌آموزند که حقیقت را بنگرند

    خدا بانگ بر آورد، “آدمیان مرا از یاد برده‌اند: ارواح خفته دگر بار بر می‌خیزن، و دیدگان نابینا ناگزیر می‌آموزند که حقیقت را بنگرند.” از آنجا که رستگاری در پی رنج می‌آی، جهان را با عصای مجازات خویش در هم نوردید، و فرمانروایی هولناک ویرانگر خود را بنیان نهاد. اما آن جا که ویرانه‌هایش، آدمیان را در میان عذاب و اندوه‌شان لگدمال کرد، نومیدانه فریاد سر دادند...

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا