حکایت

ادبیات

از حکایت فرجام ما چه می داند

درون آینه ها درپی چه می گردی؟ بیا ز سنگ بپرسیم که از حکایت فرجام ما چه می داند بیا ز سنگ بپرسیم زان که غیر از سنگ کسی حکایت فرجام را نمی داند همیشه از همه نزدیک تر به ما سنگ است نگاه کن، نگاه ها همه سنگ است و قلب ها همه سنگ چه سنگبارانی گیرم گریختی همه عمر، کجا پناه بری؟ خانه خدا سنگ است به قصه های غریبانه ام ببخشایید که، من که سنگ صبورم نه سنگم و نه صبور...

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا