خاکستری

  • اشعار بین المللیاین واپسین ابر پر باران خاکستری ست

    این واپسین ابر پر باران خاکستری ست

    این نامه ی آخر است پس از آن نامه یی وجود نخواهد داشت این واپسین ابر پر باران خاکستری ست که بر تو می بارد پس از آن دیگر بارانی وجود نخواهد داشت این جام آخر شراب است بانو و دیگر نه از مستی خبری خواهد بود نه از شراب آخرین نامه ی جنون است این آخرین سیاه مشق کودکی دیگر نه ساده گی کودکی را به تماشا خواهی نشست نه شکوه جنون را دل به تو بستم گل یاس ِ دلپذیر چون کودکی که از مدرسه می گریزد و…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا