دم غروب جنوب با هم بدویم

  • ادبیاتمی دوی تا بادبادکت را به دست باد بدهی…

    می دوی تا بادبادکت را به دست باد بدهی 2021

    این روزها… » I این روزها را این زمین از یاد نمی برد. در زمین هایی به جا مانده از تاریخ، زیر گرمای آفتابی که بیشتر از همیشه اینجا می تابد، کنار نقاشی های این ساحل… نشسته ایم کنار هم… پاهایمان را دراز می کنیم و تکیه می دهیم به دیوار خانه های نم گرفته ی این ساحل و در بیکرانه ی این دریا هیچ حائلی نیست بین نگاه من و تو. آنوقت زلال چشم های توست که دریایم می شود که می تواند مرا در اعماقش غرق کند.… میان…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا