دوست داشتنی

  • ادبیاتاینگونه بود که توانستم قدم بزنم

    اینگونه بود که توانستم قدم بزنم

    در یک جیب، پالتو ام مرگ، و در جیب دیگرش، زندگی را گذاشتم، در یک جیب، شادی، و در جیب، دیگر غم، در یکی به سراغم آمدن و، در دیگری از من فرار کردنت را، در یک جیب پالتو ام، شجاعت و، در جیب دیگر، ترس را گذاشتم، یک طرف دوستانم، و یک طرف، دشمنانم را، چقدر چیزهای، دوست داشتنی و...

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا