زار قبانی

  • ادبیاتدلم‌ میخواست‌ تو را در عصر شمع‌ دوست‌ میداشتم‌

    دلم‌ میخواست‌ تو را در عصر شمع‌ دوست‌ میداشتم‌

    دلم‌ می‌خواست‌ در عصر دیگری دوستت‌ میداشتم‌ در عصری مهربان‌تر و شاعرانه‌تر عصری که‌ عطرِ کتاب‌ ، عطرِ یاس‌ و عطرِ آزادی را بیشتر حس‌ می کرد دلم‌ میخواست‌ تو را در عصر شمع‌ دوست‌ میداشتم‌ در عصر هیزم‌ و بادبزن‌های اسپانیایی و نامه‌های نوشته‌ شده‌ با پـر و پیراهن‌های تافته‌ی رنگارنگ‌ نه‌ در عصر دیسکو ، ماشین‌های فراری و شلوارهای جین‌ دلم‌ می خواست‌ تو را در عصرِ دیگری می دیدم‌ عصری که‌ در آن‌...

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا