زود میسوزد و خاموش میشود

ادبیات

تمام عشق خود را به تو پیشکش میکنم

مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش، این وزن آواز من است، عشقی که گرم و شدید است، زود میسوزد و خاموش میشود، مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش، این وزن آواز من است ا اگر مرا بسیار دوست بداری، شاید این حس تو صادقانه نباشد. کمتر دوستم بدار تا ناگهان، عشقت به پایان نرسد، من به کم هم قانعم، اگر عشق تو اندک و کم، اما صادقانه باشد من راضی ام. دوستی پایدار و همیشگی...

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا