سرخ

  • ادبیاتاز نو گل سرخی می آفرینم برای تو گل سرخی وصف ناشدن

    از نو گل سرخی می آفرینم برای تو گل سرخی وصف ناشدن

    از نو گل سرخی می آفرینم برای تو گل سرخی وصف ناشدنی برای تو دست کم این چند کلمه ترتیب مشخص نمازش را حفظ می کنند آن گل سرخی را که تنها کلماتی به دور از گل سرخ وصفش می کنند به همانگونه که فریاد سرمستی و اندوه فراوان را از ستارگان لذت بر فراز مغاک عمیق عشق ترجمه می کنند گل سرخی از انگشتانی ستایشگر می آفرینم برای جوانی که چون به هم گره می خورند رواقی می سازند

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا