شروع

ادبیات

هنگامی که گفتی مرا دوست داری شروع کردم به ترسیدن

و گفتی که پرنده ها را دوست داری اما آن ها را داخل قفس نگه داشتی تو گفتی که ماهی ها را دوست داری اما تو آن ها را سرخ کردی تو گفتی که گل ها را دوست داری و تو آن ها را چیدی...

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا