صور فلکی

  • ادبیاتمی توان شنید سم ضربه های صور فلکی

    می توان شنید سم ضربه های صور فلکی

    این جا ناگهان مسافر با آن بلوط عظیم کهن سال رو به رو می شود، هم‌چون گوزنی سنگ شده با شاخ‌های پهناور در برابر برج وباروی سبز تیره دریای سپتامبر. توفان شمال. اینک زمانی است که می رسند خوشه های سماق های وحشی، بیدار در تاریکی می توان شنید سم ضربه های صور فلکی را در اوج بر فراز درخت...

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا