ضمیر ناخودآگاه

  • سبک زندگیضمیر ناخودآگاه را چگونه مجدد برنامه ریزی کنیم؟

    ضمیر ناخودآگاه را چگونه مجدد برنامه ریزی کنیم؟

    هر آنچه در مزرعه ضمیر ناخودآگاه خود بکاریم و با تکرار و احساسات آن را تغذیه کنیم یک روز به واقعیت زندگی مان تبدیل خواهد شد. “ارل نایتینگل” ضمیر ناخودآگاه (ذهن ناخودآگاه) قدرت زیادی در کنترل تجربیات زندگی ما – از انواع غذاهایی که هر روز می خوریم تا کارهایی که انجام می دهیم، پولی که به دست می آوریم و حتی واکنشی که در شرایط استرس زا از خود نشان می دهیم – دارد و حتی چیزهای بسیار کوچک زندگی نیز با باورها و تفاسیر ناخودآگاه ما هدایت می…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا