عاشقم

  • ادبیاتشعر ها در دفتر شعرم کشتزارهای خشخاش میشوند

    شعر ها در دفتر شعرم کشتزارهای خشخاش میشوند

    وقتی عاشقم حس می کنم سلطان زمانم و مالک زمین و هر چه در آن است سوار بر اسبم به سوی خورشید می رانم وقتی عاشقم نور سیالی می شوم پنهان از نظر ها و شعر ها در دفتر شعرم کشتزارهای خشخاش و گل ابریشم می شوند وقتی عاشقم آب از انگشتانم فوران می کند و سبزه بر زبانم می روید وقتی عاشقم زمانی می شوم خارج ازهر زمان...

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا