مچاله

  • ادبیاتدکلِ ماه پوسیده و بادبان مچاله شده

    دکلِ ماه پوسیده و بادبان مچاله شده

    دکلِ ماه پوسیده و بادبان مچاله شده مرغ دریایی مستانه بازبال می‌رود بر آب چارسوی سنگین اسکله ذغال شده بیشه‌ها در تاریکی خم می‌شوند بیرون بر پله‌ها. سپیده دم می‌کوبد و می‌کوبد بر دروازه‌های خارا سنگی دریا و جرقه می‌زند خورشید در جوار جهان . خدایان تابستانی با نفس‌تنگی در دود دریا کورمال می‌روند...

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا