همه

  • ادبیاتهمه چیز هنوز درهم است و درهم می‌آمیزد

    همه چیز هنوز درهم است و درهم می‌آمیزد

    آغازین بامداد جهان است، همچون گلی آشفته، دمیده از شب، از نفسی نو برآمده از دریا، باغی آبی شکوفا می‌شود. همه چیز هنوز در هم است و در هم می‌آمیزد، جنبش برگ‌ها، آواز پرندگان، سُرِش بال‌ها، چشمه‌هایی که می‌جوشند، صدای بادها، صدای آب‌ها نجوای سترگی که با این همه از جنس سکوت است. حوّای جوان و خدایی...

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا