هنجارهای اجتماعی

  • خانوادهقدرت هنجارهای اجتماعی علیه زنان

    قدرت هنجارهای اجتماعی علیه زنان

    تعریف زن به‌عنوان فردی در مالکیت مرد با مفاهیمی مانند آبرو و ناموس نمود و محدودیت رفتاری و بدنی  پیدا می‌کند. در هر حوزه‌ای زمانی که در ارتباط با یک اندیشه یا یک هدف مفاهیمی تعریف شوند، آن حوزه دارای رسمیت و معنا می‌شود. آبرو و ناموس دو مفهوم هستند که برای نهادینه‌سازی مالکیت جامعه بر زنان تعریف شدند.

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا