هنر و ایدئولوژی

 • هنرزیبایی شناسی طبقاتی

  زیبایی شناسی طبقاتی

  فیلسوف‌هایی مانند مارکس به ما می‌گویند که آثار ادبی چیزی جدا از بستر اجتماعی و اقتصادی که در آن تولید می‌شوند نیستند. این آگاهی انسان‌ها نیست که زندگی‌شان را تعیین می‌کند، بلکه زندگی اجتماعی آن ها است که آگاهی شان را تعیین می کند (برتنس, ۱۳۸۴, ص. ۹۷). و از طرفی این شرایط تولید و مناسبات تولید است که فرایند کلی زندگی اجتماعی ، سیاسی و فکری را تعیین می‌کند. «آیا آن درک از طبیعت و روابط اجتماعی که بستر تخیل یونانی و در نتیجه هنر یونانی را تشکیل می…

  بیشتر بخوانید »
 • هنرهنر سایبرنتیک - سایبورگیسم چیست؟

  هنر سایبرنتیک – سایبورگیسم چیست؟

  هنر سایبرنتیک،در پی ظهور و شکل گیری جنبش ها و مدیوم های جدید هنری از دهه ۶۰، هنرمندانی به دنبال استفاده از بدن خود در خلق آثار هنری بودند. همچنین به وجود آمدن تکنولوژی های نوین و پیوند آن ها با آثار هنری نیز اتفاق شایان توجه دیگری در آن دوران بود. ورود آفرینشگر تکنولوژی در حیطه ی هنربانی نگرش های تازه ای شد که به بدن نیز اجازه ی تغییر، تکامل و خلق حواس جدیدی را می داد. این نگرش منجر به شکل گیری سایبورگ ها(از هم آمیزی بیولوژی…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا