واقعیت شبکه ای از روابط است

  • هنرزیبایی شناسی طبقاتی

    زیبایی شناسی طبقاتی

    فیلسوف‌هایی مانند مارکس به ما می‌گویند که آثار ادبی چیزی جدا از بستر اجتماعی و اقتصادی که در آن تولید می‌شوند نیستند. این آگاهی انسان‌ها نیست که زندگی‌شان را تعیین می‌کند، بلکه زندگی اجتماعی آن ها است که آگاهی شان را تعیین می کند (برتنس, ۱۳۸۴, ص. ۹۷). و از طرفی این شرایط تولید و مناسبات تولید است که فرایند کلی زندگی اجتماعی ، سیاسی و فکری را تعیین می‌کند. «آیا آن درک از طبیعت و روابط اجتماعی که بستر تخیل یونانی و در نتیجه هنر یونانی را تشکیل می…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا