ونسیوس د مورائس

ونسیوس د مورائس

 • شهری انباشته از در خواب روندگان

  خدایا ترحم کن بر تراموانشینانی که در مسیر طولانی خویش در رویای خانه و ماشین اند… اما بر آنان نیز که سوار بر ماشین اند و پشت نهادن بر شهری انباشته از در خواب روندگان سینه سپر می کنند؛ بر خانواده های کوچک حاشیه نشین ترحم کن و بخصوص با جوانانی که یک شنبه ها مست می کنند… بیشتر اما ترحم کن بر آن دو آقای شیکی که هنگام گذر بی آنکه بدانند نظریه نام گیوتین را کشف می کنند؛ بر جوانک های نورس بسیار ترحم کن، سه صلیب، شاعر،…

  بیشتر بخوانید »
 • ادبیاتنمی‌خواهم که تو را تصاحب کنم

  نمی‌خواهم که تو را تصاحب کنم زیرا همه چیز پایان خواهد گرفت

  خواهم گذاشت تا میل دوست داشتن چشمان تو که مهربانند، در من کشته شود،زیرا فقط می‌توانم این اندوه را به تو ببخشم که مرا جاودانه خسته بیابی.لیکن حضور تو چون روشنایی و زندگی است،و من احساس می‌کنم که حرکت تو در حرکت من و صدای من در صدای تو است.نمی‌خواهم که تو را تصاحب کنم زیرا که در وجودم همه چیز پایان خواهد گرفت...

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا