پلنگ

  • ادبیاتاین پلنگ چه مغرور به نظر می رسد

    این پلنگ چه مغرور به نظر می رسد

    این پلنگ چه مغرور به نظر می رسد چه کلاهی سرش گذاشته با آن خالهای تنش فکر می کند خیلی قشنگ است حتماً از زندگی اش کاملاً راضی است بیچاره پلنگ نمی داند که من او را با مدادم روی کاغذ کشیده ام و هر وقت بخواهم می توانم او را پاک کنم...

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا