پژمرده ایم

ادبیات

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولى دل به پائیز نسپرده ایم

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولى دل به پائیز نسپرده ایم چو گلدان خالى لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم اگر داغ دل بود، ما دیده ایم اگر خون دل بود، ما خورده ایم اگر دل دلیل است، آورده ایم اگر داغ شرط است، ما برده ایم اگر دشنه دشمنان، گردنیم اگر خنجر دوستان، گرده ایم...

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا