چرا که من می میرم

  • ادبیاتبه سویم بیا چرا که من می میرم

    به سویم بیا چرا که من می میرم

    به سویم بیا به سویم بیا چرا که من می میرم می خواهم احساس کنم که نیازمندم هستی درست مانند هوا مرا تنفس می کنی من به تو در زندگی ام نیاز دارم از من دور نشو دور نشو دور نشو ، نه هیچکس نمی‌خواهد تنها باشد هیچکس نمی خواهد گریه کند...

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا