ژان ماری استروب

  • سینمافرانسه علیه روبات‌ها ژان ماری استروب

    فرانسه علیه روبات‌ها ژان ماری استروب

    فرانسه علیه روبات‌ها جدیدا فیلم کوتاه جدیدی از ژان ماری استروب با نام «فرانسه علیه روبات‌ها» در وبلاگ کینو اسلنگ به نمایش گذاشته شده ‌است. فیلمی که به ژان لوک گدار تقدیم شده و عنوانش را از نام رساله‌ی ژرژ برنانوس در سال ۱۹۴۵ گرفته است؛ رساله‌ای متشکل از متون مختلف که نقد صریحی بر جامعه‌ی صنعتی است و در آن برنانوس ادعا می‌کند که ماشینیسم آزادی را محدود و شیوه‌ی تفکر انسان را مختل می‌کند و اینکه تمدن فرانسه با شیوه‌ی آنگلوساکسون‌ها در پرستش تکنولوژی ناسازگار است.مونولوگ فیلم،فصل اول…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا