ژرفای ظلمت

ادبیات

ناله مرغی که در ژرفای ظلمت بال و پر می‌زد

نیمه شب از ناله مرغی که در ژرفای ظلمت بال و پر می‌زد زجا جستم ناله آن مرغ زخمی همچنان از دور می‌آمد لحظه‌ای در بهت بنشستم ناله آن مرغ زخمی همچنان از دور می‌آمد ماه غمگین ابر سنگین خانه در غربت...

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا