یار

ادبیات

رفتم راسته‌ی برده‌فروش‌ها گشتم اما نیافتم‌ات ای یار

رفتم راسته‌ی پرنده‌فروش‌ها و پرنده‌هایی خریدم برای تو ای یار رفتم راسته‌ی گل‌فروش‌ها و گل‌هایی خریدم برای تو ای یار رفتم راسته‌ی آهنگرها و زنجیرهایی خریدم زنجیرهای سنگینی برای تو ای یار...

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا