ویلیام بلیک

ادبیات

هرگز راز عشقت را با معشوق مگوی آن عشق…

هرگز راز عشقت را با معشوق مگوی آن عشق می پاید که ناگفته می ماند زیرا این نسیم لطیف و مهربان خوشتر که خاموش و نامرئی بگذرد من از عشق خویش با معشوق سخن گفتم و راز دل آشکار کردم اما او سرد و لرزان و هراسناک و پریشان...

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا