متن انگلیسی 888 کپشن و عکس نوشته خاص +(ترجمه)

متن انگلیسی (+ترجمه فارسی)، بیوگرافی استوری کپشن ؛در این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات خاص انگلیسی با ترجمه فارسی را آماده کرده ایم،همراه مجله اینترنتی ماهتوتا باشید.

متن انگلیسی

God didn’t promise that life would be easy
but he did promise to be with you on every step of the way
So, keep going; have a beautiful life

خداوند قول نداده زندگی ات آسان خواهد بود
اما وعده داده که در هر قدمی که به سمت جلو برمی داری در کنارت باشد
پس به حرکت ادامه بده و زندگی زیبایی داشته باش

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

من برنده میشم نه خیلی زود اما قطعا برنده میشم.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

من طرز فکرم را عوض می کنم تا زندگی من عوض بشه.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

دست از تلاش کردن بر ندارید سرعت زندگی خیلی زود میتونه از 0 تا 100 برسه.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

شکم گرسنه، جیب خالی و یه قلب شکسته بهترین درس های زندگی را به شما می آموزند.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

شغل شما جیبتان را پر می کند و ماجراجویی روحتان را.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

برنامه هاتون را به کسی نگید نتایج کارتون را به اونا نشون بدید.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

یک گرگ زندگی را با قوانین خودش سپری میکنه.

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی

روز های بهتری در راه هستند.

عکس نوشته انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی
عکس نوشته انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

اگه یه چیزی هنوز ذهنتو درگیر کرده ارزشش را داره که برای به دست آوردنش ریسک کنی.

عکس نوشته انگلیسی انرژی مثبت
عکس نوشته انگلیسی انرژی مثبت

همیشه به طرف روشن زندگی نگاه کن

Life is a question and how we live it is our answer

زندگی یک سوال است و این که چگونه زندگی کنیم پاسخ این سوال!

******

متن انگلیسی خاص

کپشن انگلیسی

Life throws you a thousand chances. All you have to do is take one and have faith

زندگی هزاران شانس در اختیارت قرار می دهد، همه آن چه باید انجام دهی این است که یکی را انتخاب کنی و ایمان داشته باشی

******

حتما بخوانید » متن انگیزشی 999 کپشن و عکس نوشته خاص

Life is short, live it. Love is rare, grab it. Anger is bad, dump it. Fear is awful, face it. Memories are sweet, cherish it

حتما بخوانید » ایجاد انگیزه ؛ 11 روش ساده و مؤثر برای افزایش انگیزه

زندگی کوتاه است، آن را زندگی کن
عشق کمیاب است آن را به دست آور
خشم بد است آن را رها کن
ترس ترسناک است با آن روبرو شو
خاطرات شیرین هستند آن ها را گرامی بدار

******

متن انگلیسی

متن انگلیسی

Life asked with Death: Why people love me and hate you
Death said you are a beautiful lie and I’m painful truth

زندگی از مرگ پرسید: چرا همه من را دوست دارند اما از تو متنفرند؟
مرگ پاسخ داد: چون تو یک دروغ زیبا هستی و من یک حقیقت دردناک!

****Mahtuta.com****

حتما بخوانید » کپشن فلسفی و سخن بزرگان 777 کپشن و عکس نوشته خاص

Life is not cheap. It is much more valuable than you think. Respect everything it has given you

زندگی ارزان نیست بلکه بسیار گرانبهاتر از آن چیزی است که فکر می کنی
پس به هر چیزی که به تو داده به دیده احترام بنگر

حتما بخوانید » کپشن خوشبختی دلخوشی آرامش 555 متن و عکس نوشته خاص

******

جملات انگلیسی درباره زندگی
جملات انگلیسی درباره زندگی

Life is like a mirror; we get the best results when we smile at it

زندگی مانند یک آینه است، زمانی که به آن لبخند بزنی بهترین نتایج را به دست خواهی آورد

****Mahtuta.com****

حتما بخوانید » کپشن زمان و ثانیه ها 888 متن و عکس نوشته خاص

Life is full of beauty. Notice it
Notice the bumblebee
the small child
and the smiling faces
Smell the rain
and feel the wind
Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams

زندگی سرشار از زیبایی است به آن توجه کن
به زنبور عسل، به بچه کوچک، به چهره های خندان توجه کن
عطر باران را استشمام کن
و نسیم را احساس کن
زندگی ات را تمام و کمال زندگی کن و
برای رویاهایت بجنگ

حتما بخوانید » کپشن سنگین و تیکه دار 444 متن و عکس نوشته خاص

متن انگلیسی خاص

متن انگلیسی خاص

******

Live to the fullest. Do what you like
Make a list of what you want to do and don’t
At the end you will see how amazing life is

زندگی را کامل زندگی کن
آن چه دوست داری انجام بده
و لیستی از کارهایی که می خواهی یا نمی خواهی انجام دهی درست کن
و در پایان خواهی دید که زندگی چقدر شگفت انگیز است

حتما بخوانید » متن تسلیت 1659 متن پیامک شعر عکس +کلیپ مخصوصه [تسلیت]

****Mahtuta.com****

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive

زندگی را زیاد جدی نگیر زیرا هرگز از آن زنده بیرون نخواهی رفت!

******

If there is at least one person you’ve helped in life, then your life has been worthwhile

اگر حداقل یک نفر در زندگی تان باشد که بتوانید به او کمک کنید آنگاه زندگی تان ارزشمند بوده است.

حتما بخوانید » سوالات جرات حقیقت

******

Life is not just about what you achieve, it’s about who you are and how you live

زندگی تنها درباره این نیست که چه چیزهایی به دست می آوری
بلکه زندگی درباره این است که
تو کیستی
و چگونه زندگی می کنی

******

حتما بخوانید » متن تبریک تولد 867 متن زیبا اس ام اس عکس کلیپ مخصوص تبریک تولد

Your life is a crafted narrative written by a good God

زندگی ات قصه ای است که توسط یک خدای خوب نوشته شده

******

Life comes from the earth and life returns to the earth

زندگی از زمین می آید و به زمین بازمی گردد

******

حتما بخوانید » 222 عکس پروفایل جدید مفهومی و خاص

جملات ناب انگلیسی با معنیجملات ناب انگلیسی با معنی

One way to get the most out of life is to look upon it as an adventure

یکی از راه هایی که می توانید بیشترین استفاده را از زندگی داشته باشید این است که به زندگی مانند یک ماجراجویی نگاه کنید.

****Mahtuta.com****

حتما بخوانید » 555 کپشن ناب و جدید + ( عکس ) متن ناب برای اینستاگرام

Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt them

هدف اصلی ما در زندگی این است که به دیگران کمک کنیم
اگر نمی توانی به آن ها کمک کنی حداقل به آن ها آسیب نرسان

******

Life is a learning process, and you have the opportunity to make a change right here and now

زندگی یک فرایند یادگیری است و شما فرصت آن را دارید که درست همین جا و همین حالا یک تغییر ایجاد کنید

******

حتما بخوانید » عکس پروفایل سنگین

Be happy for this moment. This moment is your life

برای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

******

Life isn’t about getting and having, it’s about giving and being

زندگی درباره گرفتن و داشتن ها نیست بلکه درباره دادن ها و بودن هاست

******

حتما بخوانید » کپشن خلاقیت 111 متن و عکس نوشته خاص در مورد خلاقیت و نوآوری

Life is like a piano… what you get out of it depends on how you play it

زندگی مانند یک پیانو است، این که چه آهنگی از آن به گوش برسد بستگی به آن دارد که چگونه آن را بنوازی

******

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on

در سه کلمه همه چیزهایی که از زندگی آموخته ام را جمع بندی می کنم:

زندگی ادامه دارد …

بیشتر بخوانید » استوری نصیحت و تاثیرگذار 555 متن و عکس نوشته خاص

******

No man is a failure who is enjoying life

انسانی که از زندگی لذت می برد هرگز شکست نخواهد خورد

******

بیشتر بخوانید » کپشن خدایا شکرت 111 متن و عکس نوشته خاص

When life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, say thank you and grow

زمانی که زندگی شیرین است شکرگذاری کنید و جشن بگیرید
زمانی که زندگی تلخ است قدردانی کنید و رشد کنید

******

Life is not a rehearsal. Each day is a new show, no repeat no rewind. Perform carefully live the best, choose the best and do the best

زندگی یک نمایش تکراری نیست بلکه هر روزش اجرایی جدید است
بدون تکرار
بدون برگشت به عقب
با دقت و به بهترین شکل
زندگی کنید
انتخاب کنید
عمل کنید

بیشتر بخوانید » کپشن خودت باش 222 متن و عکس نوشته خاص

******

Learning from life is much more beneficial than learning from a book

یاد گرفتن از زندگی بسیار مفیدتر از یادگیری از کتاب است.

****Mahtuta.com****

Life is short, and truth works far and lives long: let us speak the truth

زندگی کوتاه است و حقیقت است که همیشه ماندگار می‌ماند. پس، چیزی جز حقیقت به زبان نیاورید. (آرتور اسکوفنور)

بیشتر بخوانید » کپشن انگیزشی ورزشی 444 متن و عکس نوشته خاص (انگلیسی و فارسی)


Be patient and understanding. Life is too short to be vengeful or malicious

صبور و فهیم باش. زندگی کوتاه‌تر از آن است که کینه‌توز و بدخواه باشی. (فیلیپس بروک)


Life isn’t short, you just waste a lot of it

زندگی کوتاه نیست. این شما هستید که وقت زیادی را تلف می‌کنید. (پل دامنیک)


There’s time enough, but none to spare

به اندازه‌ی کافی زمان داریم اما نه برای هدر دادن. (چارلز چسنات)

بیشتر بخوانید » 777 کپشن زمستانی +عکس برای کپشن و استوری


Life is short, art is long

زندگی کوتاه و هنر بلند است. (بقراط)


متن انگلیسی در مورد کوتاه بودن عمر

Suspect each moment, for it is a thief, tiptoeing away with more than it brings

به تک تک لحظه‌ها مشکوک باشید زیرا مانند دزدی هستند که با بیشتر از آنچه آورده‌اند، می‌روند. (جان آپدایک)


Distracted by the obligations of everyday activities, we are no longer aware of ourselves… Everything is done all at once, faster and faster, yet no personal balance or meaning can be found

در حالی که با تعهدات فعالیت‌های روزانه‌ی خود حواسمان پرت شده است، دیگر به خود فکر نمی‌کنیم. همه چیز یکباره انجام می‌شود، سریع و سریع‌تر. با این وجود، هیچ تعادل یا معنایی در کارهایمان دیده نمی‌شود. (مارک ویتمن)

حتما بخوانید » متن بیو


جملات انگلیسی درباره کوتاه بودن زندگی با متن های با معنی در مورد عمر

We are not given a short life but we make it short, and we are not ill-supplied but wasteful of it

به ما زندگی کوتاهی داده نشده است اما این خود ما هستیم که زندگی را کوتاه می‌کنیم و آن را هدر می‌دهیم. (سنکا)


If you understood how short life is you wouldn’t spend it on people who waste your time

اگر متوجه می‌شدید که زندگی کوتاه است، آن را صرف کسانی که زمانتان را هدر می‌دهند، نمی‌کردید. (دن گو)

****Mahtuta.com****


جملات انگلسی درباره کوتاه بودن زندگی

Life is so short, so beautiful. Don’t be so serious about the work. Enjoy the life

زندگی خیلی کوتاه و بسیار زیباست. کار را بیش از حد جدی نگیرید. از زندگی لذت ببرید. (جک ما)


Life appears to me too short to be spent in nursing animosity or registering wrong

زندگی برای من کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کینه‌توزی و به خاطر سپردن بدی‌های دیگران بکنیم.


جملات انگلیسی درباره کوتاه بودن زندگی با متن های با معنی در مورد عمر

Life is short. That’s all there is to say. Get what you can from the present

زندگی کوتاه است. تنها چیزی است که می‌توان گفت. هر چقدر که می‌توانید از زمان حال لذت ببرید. (مارکوس اورلیوس)


You’re only here for a short visit. Don’t hurry, don’t worry. And be sure to smell the flowers along the way

شما در این دنیا تنها برای یک ملاقات کوتاه هستید. عجله نکنید، نگران نباشید. و مطمئن شوید که گل‌ها را در مسیر راه به خوبی بود کنید. (والتر هاجن)


Life is a blink

زندگی به اندازه‌ی چشم به هم زدن است. (هدا کب)


Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time

زندگی خود بسیار کوتاه است اما ما با هدر دادن ناآگاهانه‌ی زمان، آن را کوتاه‌تر هم می‌کنیم. (ویکتور هوگو)


جملات انگلیسی درباره کوتاه بودن زندگی با متن های با معنی در مورد عمر

Enjoy yourself – it’s later than you think

از زندگی خود لذت ببرد. از آنچه فکر می‌کنید زودتر می‌گذرد. (سقراط)


We live but for a moment

ما زندگی می‌کنیم اما فقط برای یک لحظه. (مارکوس اورلیوس)

****Mahtuta.com****

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

***

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifah

به مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیان مثبت اندیش داشته باشی

***

جملات زیبای انگلیسی مفهومی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

***

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.

سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

***

جملات کوتاه انگلیسی با معنی

The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده … ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

***

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordan

همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

***

Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.

یه جوری باهاش رفتار کنید که انگار هنوز دارین تلاش میکنین به دستش بیارین، و این باعث میشه هیچوقت از دستش ندین.

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

Live for ourselves not for showing that to others..
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney

,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

***

جملات کوتاه انگلیسی و فارسی

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

***

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.

گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

***

A tree with strong roots laughs at storms

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده

جملات زیبای انگلیسی

You will reap what you plant in your minds farm
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhi

به آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

***

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی

the old man didnot know number of friend.
آدمها را از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

***

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Ashe

از جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

***

متن انگلیسی زیبا در مورد زندگی

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

***

Try not to do something that if 5 years later think about it be ashamed and say “How stupid i was”.

سعی کنید کاری نکنید که اگه پنج سال بعد بهش فکر کردین خجالت زده شین و بگین “چقدر احمق بودم”.

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Ali

از تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

جملات زیبای انگلیسی انگیزشی

the health of mother who stood bent on world
به سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassis

در تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

 جملات انگلیسی با ترجمه فارسی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

***

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Keller

بهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

***

متن عاشقانه انگلیسی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

***

The point is you just keep taking it , Because you are to nice to stand up and do something about it.

نجابت گاها سبب میشه که فقط تحمل کنی ، بدون اینکه بایستی و جواب بدی

*****

Some day we will find what we’re looking for or maybe we won’t maybe we will find someting much greater than that

يه روزى بالاخره اون چيزيكه دنبالشيم رو پيدا ميكنيم. شايدم نه ، شايد يه چيز خيلى عالى تر از اونى كه دنبالشيم پيدا كرديم

جملات انگلیسی زیبا با ترجمه

war is for living and living is for love
جنگ برای زندگیست و زندگی برای دوست داشتن

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.

چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

***

جملات زیبای انگلیسی

Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in trouble, but it is a “steering wheel”, that directs the right path throughout.
دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

***

Forgive your enemies, but never forget their names.

دشمنانت را همیشه ببخش ، اما اسامیشان را در ذهنت حک کن

***

جملات زیبای انگلیسی با معنای فارسی

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

***

If size mattered the elephant would be the king of jungle

اگه اندازه مهم بود فيل سلطان جنگل بود

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.

معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

عکس نوشته انگلیسی مفهومی

A light in the dark
Shining your love into my life
عشقت مثله نوری درتارکی
زندگیم رو روشن کرد

***Mahtuta.com***

جملات انگلیسی

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him

مرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن زیبا

The magic of your eyes, the menu in the future. facing the clouds:cloud::sparkles:

جادوی چشمات منو میبره رو ابرها

جملات زیبای انگلیسی انگیزشی

a key to success is
playing the hand you
were dealt like it was
the hand you wanted.

رمز موفقیت اینه : دستی ک داری رو جوری بازی کنی انگار همونیه که میخواستی …
داشته هامونو تبدیل ب خواسته هامون کنیم !

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

helping one person might not change the whole world,
but it could change the world for one person.

متن انگلیسی با مفهوم

کمک کردن به یک انسان ممکن است ، تمام دنیا را تغییر ندهد
اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد.

***Mahtuta.com***

جملات زیبا

Every storm in your life
Followed by a rainbow

هر طوفانی تو زندگیت
یه رنگین کمان رو به دنبال داره

متن های عاشقانه انگیزشی

Life means

Having you for a lifetime

زندگی یعنی :

یک تو برایِ یک عمر

متن انگلیسی پروفایل

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

عکس پروفایل انگلیسی

Love means you
and you mean the whole world to me.

عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

جملات زیبا

When you’re in love
you forget the universe
giving every thing you’ve got to catch on her♥
وقتی کسی رو دوست داری دنیارو از یاد میبری
دارو ندارتو میدی تا اونو بدست بیاری♥

جملات انگلیس مفهومی

متن های انگیزشی انگلیسی

Love means you
and you mean the whole world to me.

عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

And my heart beats faster when you call my name:)
و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی:)

جملات خاص انگلیسی

One day, all of your dreams will come true, be patient.

یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.

جملات زیبا

A friend is who knows all about you and still loves you.

یه دوست کسیه که همه چیتو میدونه و باز دوستت داره.

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

My heart is made 2 luv u, my lips are made 2 kis u, my eyes r made 2 c u, my

hands r made 2 hold u, evry part of me wants u, bcoz i was made just 4 u!!

قلبم برای دوست داشتن تو ، لبام برای بوسیدن تو ، چشام برای دیدن تو و دستام برای نگه داشتن تو بوجود اومدن؛ چون من فقط بخاطر تو ساخته شدم!!!!

***Mahtuta.com***

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.

یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد

که تموم دنیا از پیشت رفتن.

***Mahtuta.com***

life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrow

زندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

Live in such a way that those who know you but
don’t know God will come to know God because they know you

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند
به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

***Mahtuta.com***

waite for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he’s to HAVE YOU

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

***

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less

بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

don’t wait until people are dead to give them flower

برای دادن گل به دیگران منتظر مراسم تدفین آنها نباشین

***Mahtuta.com***

The hour of departure has arrived,
and we go our ways I to die and you to live.
Which is the better, only God knows.

هنگام جدایی فرا رسیده است. هر کس به راه خود می رود
من می میرم و شما زنده می مانید. تنها خدا می داند کدام بهتر است

***

At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند.

***Mahtuta.com***

At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند.

***

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو می تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.

***Mahtuta.com***

Every night, SOMEONE thinks about you before he/she goes to sleep
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند.

***

You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی.

***Mahtuta.com***

Someone that you don’t know even exists, loves you
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی.

***

When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگ ترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود.

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

When you think the world has turned it’s back on you, take a look you most likely turned your back on the world
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای.

***

Always tell someone how you feel about them you will feel much better when they know
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آن ها بیان کن، وقتی آن ها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند، احساس بهتری خواهی داشت.

***Mahtuta.com***

If you have great friends, take the time to let them know that they are great
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

***

I avoid looking forward or backward, and try to keep looking upward.
Charlotte Brontë

همیشه از نگاه به این طرف و آن طرف خود داری می کنم و سعی می کنم توجهم به سمت بالا باشد.

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

***Mahtuta.com***

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetus

نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،

برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

You miss 100% of the shots you don’t take.
Wayne Gretzky

شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

***Mahtuta.com***

I am learning that who I am is not so bad

دارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

***

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhi

شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

“Unbeing dead isn’t being alive.” ~e.e. cummings

اینکه نمردی به این معنی نیست که زنده ای.

*********

“Do something wonderful, people may imitate it.” ~Albert Schweitzer

یه کار خوب بکن ، شاید مردم ازت تقلید بکنن.

***Mahtuta.com***

I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do.” ~ Jana Standfield

من نمی توانم تمام کاهای خوب دنیا را به تنهایی انجام بدهم ، اما دنیا به تمام کارهای خوبی که من می توانم انجام بدهم نیاز دارد.

***

“Whatever you are, be a good one.” ~Abraham Lincoln

هر چی که هستی ، خوب باش!

متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی

“Some people feel the rain. Others just get wet.” ~Bob Marley

بعضی از مردم بارون رو حس می کنند ، بعضیا فقط خیس میشن!

***

All I can be is me

من همینی هستم که هستم.

***

“The things that make me different are the things that make me.” ~A. A. Milne

چیزهایی که من رو متفاوت می کنن ، چیزهایی هستند که من رو میسازند.

***

“It is better to be hated for what you are than loved for what you are not.” ~André Gide

خیلی بهتره تا بخاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشن تا بخاطر چیزی که نیستی دوست داشته باشن.

***

“Resist much. Obey little.” ~Walt Whitman

بسیار مقاومت کن  و کم اطاعت کن

***Mahtuta.com***

“Stop talking. Start walking.” ~L.M. Heroux

حرف زدن رو بس کن ، گام برداشتن به سوی جلو رو شروع کن !

***

“Talent is cheap; dedication is expensive. It will cost you your life.” ~Irving Stone

استعداد خیلی خاص نیست ، اینکه عمرت رو وقف چیزی برای بدست آوردنش کنی ارزش داره.

***

“Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.” ~Buddha

میشه هزاران شمع رو به کمک یک شمع روشن کرد ، بدون اینکه از عمر اون شمع چیزی کم بشه ، با خوشحال کردن دیگران ، چیزی از خوشحالی تو کم نمیشه.

***Mahtuta.com***

“No act of kindness, however small, is ever wasted” ~Aesop

تو نیکی میکن و در دجله انداز ، که ایزد در بیابانت دهد باز

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelou

وقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

***

متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen King

تو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی .

***

“I shut my eyes in order to see.” ~Paul Gauguin

من برای دیدن چشم هایم را می بندم .

***Mahtuta.com***

“It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” ~Thoreau

اون چیزی که نگاه می کنی مهم نیست ، مهم اون چیزیه که می بینی !

***

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbell

گنجینه های نهفته ای که تو به دنبالشان می گردی ، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

 متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchill

موفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliot

تنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

***Mahtuta.com***

When the going gets tough, the tough get going

وقتی شرایط سخت میشه ،  مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

***

ost of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)

مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرقشان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص

***

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindon
(also attributed to Emerson and others)

به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند ،

به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

***Mahtuta.com***

Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مرد همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوبتان به ذهن خواهند سپرد.

متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص متن انگلیسی خاص

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure

برای موفقیت ، باید اشتیاقتان به آن بیشتر از ترستان از شکست باشد.

بیشتر بخوانید » استوری خاص

ارسال شده در ۴ بهمن ۱۴۰۰
 • اشتراک گذاری :
 • 978

  لینک دوستان

  دیدگاه ها

  0 0 رای ها
  امتیازدهی به مقاله
  اشتراک در
  اطلاع از
  guest
  0 نظرات
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها

  از سراسر وب